Whale Bag - BLACK

Whale Bag - BLACK

NO jacket

Whale Bag - Výkres WEB 1

 

 

Facebook:   WhaleBag Easydiving

--------------------------------------------------------------------------------

3999Kč  -  199$ - 149 EUR

--------------------------------------------------------------------------------

                    WHALE BAG  #0100

 (patented)

 

Whale Bag - diver 3


Vztlak 100N- Vak na kapaliny  a plyny - aplikován jako potápěčský jacket či křídlo

Buoyancy 100N - Bag for liquids and gases - applied as a diving jacket or wing

Wasserverdrängung 100N - Beutel für Flüssigkeiten und Gase - als Tauch Jacket oder Wing verwendet

 

VÝHODY - BENEFITS - VORTEILE :


1minimální rozměry  - vhodný pro jeskynní a vrakové potápění - neomezuje při penetraci  !!!!

minimum dimensions - suitable for cave and wreck diving - does not restrict you during penetration !!!!

Mindestabmessungen - geeignet für Höhlen- und Wracktauchen - hat während der Penetration !!!!

 

Whale Bag - Twins WEB

2-minimální  odpor vody

minimum water resistance

minimalen Wasserwiderstand

Whale Bag - minimální odpor vody

3-minimální váha ...  0.8kg

minimum weight ... 27.9oz

Mindestgewicht von ... 0,8 kg

Whale Bag - packing 1

4-minimální transportní požadavky

minimum transport requirements

Mindesttransportanforderungen

Whale Bag - transport

5-minimální údržba

minimum maintenance

minimale Wartung

Whale Bag - udrzba


6-velmi jednoduchá montáž na mono lahve či twiny ...max 30sec

 very simple assembly to a tank or Twins ... max 30 sec

sehr einfache Montage, um Monoflaschen oder Twins ... max 30Sek

Whale Bag - Front Wiev

Whale Bag - singl 2Whale Bag - right side


Zajímavosti

Korozivzdorné oceli

    Korozivzdorné oceli

Příklady použití:

Spojovací materiály: šrouby, matky, vruty, podložky, závitové tyče, kolíky, kotevní technika, ocelová lana, řetězy atd.

  - Automobilový průmysl                             - katalyzátory, výfuky

  - Stroje a zařízení v agresivním prostředí   - mořské prostředí

  - Ropný průmysl                                          - ropné plošiny 

  - Těžké strojírenství                                      - bagry, jeřáby

  - Doprava                                                     - vlaky, letadla

Příklady označení dle ČSN a DIN

A1  - Din 1.4305

A2 -  Din 1.4301     ČSN - 17 240

A3 - Din 1.4541      ČSN - 17 248

A4 - Din 1.4401      ČSN - 17 346

A5 - Din 1.4571      ČSN - 17 348

Korozivzdorné oceli neboli nerezové oceli jsou vysoce legované oceli se zvýšenou odolností vůči chemické i elektrochemické korozi.

Rozdělují se podle chemického složení a struktury do 3 základních skupin.

-Austenitické

-Feritické

-Martenzitické

Ačkoliv se oceli nazývají korozivzdorné nebo někdy také nerezové, neznamená to, že nepodléhají korozi. Korozivzdornost je založena na složení jednotlivých chemických prvků ocelí ( chrom, železo, mangan atd. V různých specifických prostředí  však mohou vzniknout lokální koroze, vždy je potřeba zvážit použití  konkrétní nerezové oceli  pro konkrétní použití.

 

Austenitické korozivzdorné oceli

Velkou výhodou je velmi dobrá korozní odolnost vůči roztokům soli. Tento materiál je vhodný pro styk s vodou i slanou, součástmi na zkapalňování vzduchu - chladiče, čerpadla atd. Nejznámější austenitické oceli jsou z materiálů označovaných jako A1-A5. A2 je nejpoužívanější nerezový materiál ve spojovacím materiálu. U nás naleznete velkou nabídku šroubů, vrutů, matek a jiného materiálu právě z nerezy A2 a A4.

Feritické korozivzdorné oceli

V potravinářském, automobilovém  průmyslu a dalších strojírenských odvětví ch se používají ve slabých korozivních prostředí. Značnou nevýhodou feritických ocelí je riziko jejích  zkřehnutí při působení vysokých teplot. Naopak, jednou z výhod je dlouhodobé odolávání korozi v mořské vodě. Ve spojovacím materiálu je feritická ocel označována jako F1 a běžně se nepoužívá.

Martenzitické korozivzdorné oceli

Martenzitické oceli vznikají při rychlém ochlazení austenitických ocelí. Martenzitické oceli jsou magnetické a pevnost lze zvyšovat kalením nebo temperováním. Výrobce musí čelit křehnutí ocelí během zpracovávání. Používají se pro nožířské účely, chirurgické nástroje, parní turbíny, kuličková ložiska atd. Perfektní nerezová ložiska máme také v našem sortimentu. Označení martenzitických korozivzdorných ocelí je C1-C3 a ve spojovacím materiálu se používá jen zřídka.

více zajímavostí

Kontakt

TECHNIK Děčín
Labské nábřeží 246/79
405 02 Děčín IV - Podmokly

Děčín na mape