Kotouče diamantové

Kotouče diamantové

Diamantové kotouče - základní informace

Důležitá doporučení pro aplikace

Diamantové řezací kotouče nesnesou žádné velké chyby!
 • Kotouč nesmí spadnout, nesmí být vystaven rázu.
 • Musí být používán jen pro přímo vedený řez. Řezání oblých drážek nebo jednostranný tlak příčně ke směru řezu může způsobit trhliny nebo ulomení segmentu.
 • Upevnění kotouče musí být přesné, díra musí souhlasit s rozměrem hřídele na brusce.
 • Při řezání se vyvarujte tlaku. Hmotnost brusky je dostačující.
 • Používejte kotouč odpovídající řezanému materiálu.
 • Během řezání dodržujte chladící přestávky (není nutné u kotoučů řady Cool Formula a Evolution)
 • Dbejte na předepsaný směr otáčení kotouče.
 • Dodržujte předepsané maximální otáčky kotouče.
 • Nikdy nepoužívejte kotouče, určené pro řezání za mokra, bez chlazení.
 • Při řezání za mokra dbejte na dostatečný přísun chladicí kapaliny.
 • Neprovádějte sami úpravy brusky nebo kotouče.
 • Při řezání kamene používejte specielní ochranné pomůcky dodávané výrobcem brusky
Otevření (oživení) kotouče:

Jestliže došlo k zalepení kotouče, proveďte 2 - 3 řezy ve specielním ostřícím kameni nebo

pískovci. Tím dojde k opětovnému otevření, oživení diamantového řezacího kotouče.

 

 

Základní informace o kotoučích

Označování kvality diamantových řezacích kotoučů vychází z těchto zásad:
LT laserem navařené segmenty, určeno pro řezání za sucha
LT+N laserem navařené segmenty, určeno pro řezání za sucha i za mokra
Express laserem navařené segmenty, velmi tenké kotouče pro rychlý řez za sucha
ST sintrovaná funkční vrstva, určeno
LTF laserem navařené segmenty, určeno pro řezání drážek ve zdivu za sucha
Cool Formula laserem navařené segmenty, bez nutných přestávek na chlazení kotouče

Geometrie diamantových kotoučů

Používají se následující tvary nosných ocelových disků a způsob osazení segmentů (funkční diamantové vrstvy).

 

 

Výrobní řada diamantových řezacích kotoučů

Pro řemeslníky, profesionální použití nebo poloprofesionální potřebu jsou k dispozici čtyři kvalitativní řady kotoučů, umožňující správnou volbu pro každý účel použití.
Výhodná cena Uznávaná kvalita
pro řemeslníky.
Pro speciální účely
použití.
Špičková kvalita
pro nejvyšší nároky

Přehled kotoučů pro správnou volbu

Na obalu kotoučů jsou uvedeny materiály, pro které se hodí konkrétní kotouč.
Barevné rozlišení na obalech určuje hlavní skupiny materiálů pro použití kotoučů.
To usnadňuje správnou volbu.
Dále uvedená tabulka dává přehled kvality kotoučů a jejich vhodnost pro různé druhy řezaných materiálů.

Obkladačky
Tyrkysová barva
Beton
Zelená barva
Univerzální použití
Zlatá barva
Desky z přírodního kamene
Oranžová barva
Tvrdý kámen
Tmavomodrá barva
Abrasivní kameny
Červená barva

Zajímavosti

Korozivzdorné oceli

    Korozivzdorné oceli

Příklady použití:

Spojovací materiály: šrouby, matky, vruty, podložky, závitové tyče, kolíky, kotevní technika, ocelová lana, řetězy atd.

  - Automobilový průmysl                             - katalyzátory, výfuky

  - Stroje a zařízení v agresivním prostředí   - mořské prostředí

  - Ropný průmysl                                          - ropné plošiny 

  - Těžké strojírenství                                      - bagry, jeřáby

  - Doprava                                                     - vlaky, letadla

Příklady označení dle ČSN a DIN

A1  - Din 1.4305

A2 -  Din 1.4301     ČSN - 17 240

A3 - Din 1.4541      ČSN - 17 248

A4 - Din 1.4401      ČSN - 17 346

A5 - Din 1.4571      ČSN - 17 348

Korozivzdorné oceli neboli nerezové oceli jsou vysoce legované oceli se zvýšenou odolností vůči chemické i elektrochemické korozi.

Rozdělují se podle chemického složení a struktury do 3 základních skupin.

-Austenitické

-Feritické

-Martenzitické

Ačkoliv se oceli nazývají korozivzdorné nebo někdy také nerezové, neznamená to, že nepodléhají korozi. Korozivzdornost je založena na složení jednotlivých chemických prvků ocelí ( chrom, železo, mangan atd. V různých specifických prostředí  však mohou vzniknout lokální koroze, vždy je potřeba zvážit použití  konkrétní nerezové oceli  pro konkrétní použití.

 

Austenitické korozivzdorné oceli

Velkou výhodou je velmi dobrá korozní odolnost vůči roztokům soli. Tento materiál je vhodný pro styk s vodou i slanou, součástmi na zkapalňování vzduchu - chladiče, čerpadla atd. Nejznámější austenitické oceli jsou z materiálů označovaných jako A1-A5. A2 je nejpoužívanější nerezový materiál ve spojovacím materiálu. U nás naleznete velkou nabídku šroubů, vrutů, matek a jiného materiálu právě z nerezy A2 a A4.

Feritické korozivzdorné oceli

V potravinářském, automobilovém  průmyslu a dalších strojírenských odvětví ch se používají ve slabých korozivních prostředí. Značnou nevýhodou feritických ocelí je riziko jejích  zkřehnutí při působení vysokých teplot. Naopak, jednou z výhod je dlouhodobé odolávání korozi v mořské vodě. Ve spojovacím materiálu je feritická ocel označována jako F1 a běžně se nepoužívá.

Martenzitické korozivzdorné oceli

Martenzitické oceli vznikají při rychlém ochlazení austenitických ocelí. Martenzitické oceli jsou magnetické a pevnost lze zvyšovat kalením nebo temperováním. Výrobce musí čelit křehnutí ocelí během zpracovávání. Používají se pro nožířské účely, chirurgické nástroje, parní turbíny, kuličková ložiska atd. Perfektní nerezová ložiska máme také v našem sortimentu. Označení martenzitických korozivzdorných ocelí je C1-C3 a ve spojovacím materiálu se používá jen zřídka.

více zajímavostí

Kontakt

TECHNIK Děčín
Labské nábřeží 246/79
405 02 Děčín IV - Podmokly

Děčín na mape